Program Picture
چوپان
آذر ۵, ۱۳۹۴

امیر در این برنامه از گذشته‌های دور، از زمان سربازی دوستش و ماجرایی که برای او اتفاق افتاده می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه