چویل دنا
مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

روزهایی هستند در زندگی که حسرت آن چیزها را میخوری که دیگرانی به سادگی از پیش آن گذشته‌اند. ده‌ها چیز دیگر بسا که در امکان تو هست که برای آن دیگری آرزوست. داشته‌های ما آرزوهای آن دیگری است و داشته‌های او آرزوی ما.

ثبت نام در خبرنامه