چهل سال سرکوب جامعه بهائی در ایران

Program Picture
چهل سال سرکوب جامعه بهائی در ایران
اسفند ۸, ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.
چهل سال حکومت جمهوری اسلامی و چهل سال نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی ایرانیان، به خصوص اقلیت‌های مذهبی از جمله پیروان آیین بهائی، به صورت سیستماتیک و گسترده در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه