چهار وادی
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

از دیگر آثار عرفانی حضرت بهاءالله، کتاب چهار وادی است که در آن با زبانی فنی و سخت به شرح موضوعات ژرف عرفانی می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه