Program Picture

چهارچوب

برابری حقوق زنان و مردان

۰۴ بهمن ۱۳۹۷

آیا شما به برابری حقوق زنان و مردان باور دارید؟ شما در مواجهه با یک نابرابری در زندگی شخصی و اجتماعیتون چگونه برخورد می‌کنید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه