ارتباط دین و تکنولوژی
اسفند ۹, ۱۳۹۷

آیا شما رابطه‌ای بین دین و تکنولوژی می‌بینید؟ آیا این دو در کنار هم قرار دارند یا در مقابل یکدیگر؟ کدام یک در دنیای امروز انگیزه بیشتری برای شما ایجاد می‌کنه؟

ثبت نام در خبرنامه