امکانات یادگیری زبان مادری

Program Picture

چند ثانیه با شما

امکانات یادگیری زبان مادری
۱۱ اسفند ۱۳۹۶

حمایت و فراهم کردن امکانات یادگیری زبان مادری برای مهاجران و اقلیت‌های قومی، سبب حفاظت از تنوع زبان‌ها می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه