کودکان کار، پدیده‌ای تلخ و غیرقابل انکار

کودکان کار، پدیده‌ای تلخ و غیرقابل انکار
تیر ۸, ۱۳۹۷

از آن جایی که هزاران کودک در مشاغل خطرناک مشغول به کار بوده و به این سبب سلامت و امنیت روانی آنان در حال تهدید است، اعضای سازمان ملل متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۵ به پدیده کودکان کار خاتمه دهند.

ثبت نام در خبرنامه