Program Picture

چشم‌انداز

لیلی

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

لیلی در ایران به دنیا آمده و از سه سالگی در آمریکا زندگی می‌کند. لیلی دانشجوی رشته ارتباطات است و در زمینه تولیدات ویدیویی برای مد فعال است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه