Program Picture

چشم‌انداز

پانیذ

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

پانیذ در ایران به دنیا آمده و در آمریکا هم‌زمان با کار کردن به درس خود نیز ادامه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه