Program Picture

چشم‌انداز

ندیم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ندیم چند سالی است که از ایران خارج شده ولی به قول خودش ایران از او خارج نمی‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه