Program Picture

چشم‌انداز

تینا

۱۵ فروردین ۱۳۹۸

تینا در ایران به دنیا آمده و از چهار سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و دانشجوی رشته پرستاری است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه