Program Picture

چرا دعا می‌کنیم؟

شهریور ۲۸, ۱۳۹۸

در دیانت بهائی بر دعا و مناجات کردن بسیار تاکید شده است. در این برنامه، دیدگاه‌های متفاوتی از علت‌های دعا کردن را از زبان افراد بهائی می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه