چرا باید امیدوار بود؟
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

با وضع کنونی جهان آیا باید امیدوار بود یا ناامید؟ در این گفت‌وگو دکتر رویا اخوان، استاد و محقق علوم ارتباطات، این پرسش‌ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه