چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟

Program Picture
چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟
خرداد ۱۵, ۱۳۹۸

تربیت پذیری با میزان هوش و ادراکات انسان چه نسبتی داره؟ و آیا تاثیرپذیری از محیط یا پذیرش پیام‌ها از بیرون در تربیت یک فرد نقشی دارن؟ با توجه به این مطالب، اولین محیط آموزشی و پرورشی یک انسان کجاست و اولین مربیان او چه کسانی هستند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه