چرا از زندگی می‌ترسیم؟

چرا از زندگی می‌ترسیم؟
آذر ۳, ۱۳۹۵

زندگی یک سیلان است. ما می‌خواهیم آن را ساکن کنیم، زیرا وقتی چیزی را ساکن میکنی، می‌توانی پیش بینی‌اش کنی. و چون ما نمی‌توانیم آن را ساکن و قابل پیش بینی کنیم، از آن می‌ترسیم.

ثبت نام در خبرنامه