Program Picture
چرای بزرگ
آبان ۲۱, ۱۳۹۴

چرا ما در زندگی‌مان اوقات بسیاری را صرف کارهایی می‌کنیم که هیچ بهره‌ای برای ما ندارد؟ شیما خاطره‌ای را در این مورد تعریف می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه