شراب و کلید و چراغ

program picture

شراب و کلید و چراغ

این مجموعه در بارهٔ اهمیت پیروی از هدایت‌ها و احکام پیامبران است. با توجه خاص به آثار حسینعلی نوری “حضرت بهاء‌الله”، موسس آئین بهائی، و پیام‌های “بیت العدل اعظم”، بالاترین شورای اداری بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه