اصول اعتقادی آئین بهائی: روح انسانی برای کسب کمالات روحانی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: روح انسانی برای کسب کمالات روحانی
۱۵ مهر ۱۳۹۸

نخستین نکته‌ای که ذکرش ضروری است این است که به فرمودۀ حضرت بهاءالله به عین عبارت در لوح خطاب به حاج ابوالحسن امین اردکانی:
«…اینکه در بارۀ خروج روح و کیفیت آن در عوالم اخری سؤال نموده‌اند… انبیاء و مرسلین عرفان این مقام را ستر نموده‌اند لاجل حفظ عالم»
بعد به عین عبارت می‌فرمایند:
«مَشَعر ادراک آن عالم در این عالم گذارده نشده تا ادراک نماید و به حقیقت عارف شود»
مفاد دو بیان مبارک این است که خداوند بر پایۀ حکمت مخصوص ادراک انسانی را نسبت به بقاء روح و عوالم بعد از عالم مادّی محدود فرموده است. انبیای الهی نیز که به اسرار بقاء پی‌برده‌اند اجازۀ افشاء آن اسرار نداشته‌اند . حضرت عبدالبهاء مبیّن آثار حضرت بهاءالله هنگام توضیح بیانات حضرت بهاءالله در این خصوص به عین عبارت تصریح می‌فرمایند که:
«تعبیر آن جز به تشبیه ممکن نه»
حضرت بهاءالله در لوح میرزاعبدالوهّاب قوچانی عالم مادّی و عالم روح انسانی را به عین عبارت چنین تشبیه می‌فرمایند:
«فرق این عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنین و این عالم است»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه