لوح سلطان نازله در عکّا خطاب به ناصرالدّین شاه

Program Picture

پیک یزدان

لوح سلطان نازله در عکّا خطاب به ناصرالدّین شاه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

شاه از اینکه در قتل قاصد حضرت بهاء الله شتاب نموده و از اینکه ملازمان رکاب شاهی نیز او را با قوّت و شدّت به شکنجه و قتل بدیع ترغیب کرده بودند متأثّر گشت و اظهار تأسّف نمود. گفته شده است که شاه سه بار اظهار نموده که آیا قاصد را کسی مجازات ‌می‌نماید. شاه امر نمود که رؤسای مذهبی آن زمان پاسخی بر لوح سلطان فراهم نمایند. رؤسای مذکور پس از مطالعۀ لوح سلطان به شاه معروض داشتند که این شخص مخالف آئین الهی و مزاحم شخص پادشاه است لهذا قلع و قمع او از فرائض مسلّمه است. پاسخ آنان مقبول پادشاه نگردید و اظهار نمود که محتوای این رساله را با شریعت الهیّه و عقل مخالفتی نیست و ابداً به امور سیاست ارتباط ندارد و اعتراض بر حکومت در آن مشاهده نمی‌گردد.
به هر حال امر شاه اجراء نگردید و رؤسای مذهبی آن زمان به این بهانه که آنچه در لوح سلطان آمده است کفر محض است و مخالف با محتوای کتب الهی است پاسخی فراهم ننمودند و به شاه توصیه نمودند که از طریق مذاکرۀ با مسؤولان امر در کشور عثمانی زندانبانان عکّا برشدّت تعقیب و تعذیب حضرت بهاءالله بیفزایند. این بود که ناصرالدّین شاه لوح سلطان را برای سفیر ایران در استانبول فرستاد تا دشمنی وزرای سلطان عبدالعزیز را علیه حضرت بهاءالله به اصطلاح تشدید نماید.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه