ایّام اسارت در عکّا – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

ایّام اسارت در عکّا – بخش ۱
۱۹ شهریور ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله قریب بیست و پنج سال در عکّا زندانی و اسیر ستمکاران گشته‌اند. نه سال تمام در آن شهر روی سبزه و گل ندیده‌اند. عکّا کثیف ترین، بد آب و هواترین و دورترین نقطه در آسیا بود که سلطان عبدالعزیز آن حضرت را به شدّت و اجبار و کاملاً بر خلاف میل قلبی آن مظهر امر پروردگار بدان دیار تبعید نمود. این شهریعنی عکّا بیش از چهار هزار سال سابقۀ تاریخی دارد. در روزگاران گذشته مدّت‌ها در حیطۀ حکومت مصریان، عبرانیان، آشوریان، ایرانیان، یونانیان، رومیان، مجدّداً مصریان، عربان و ترکان بوده است. مرکزی بسیار مهمّ در معرکۀ جنگ‌های صلیبی بوده است. چند بار خراب و آباد گشته است. سرانجام به دست ترکان عثمانی افتاده است.
ناپلئون بناپارت بدان حمله‌ورشده ولیکن ترکان عثمانی به کمک قوای خارجی مقاومت نموده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه