لوح دوّم رئیس نازله در عکّا

Program Picture

پیک یزدان

لوح دوّم رئیس نازله در عکّا
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله در این لوح مبارک همچنین خطاب به عالی پاشا بدین مضمون می‌فرمایند که هر روز مأمورین حکم جدیدی اجراء می‌نمایند و ستم بسیار روا می‌دارند. خطاب به او می‌فرمایند اصحاب آن حضرت که آمادۀ جانفشانی‌اند و اراده نموده‌اند که هر چه مالک‌اند از جان و روان و مال در راه مظهر امر متعال فداء نمایند البتّه اعتنایی بدین مصائب و بلایا ندارند و برایشان مشتی خاک از عزّت و قدرت ظاهری امثال او عظیم‌تر است. به او می‌فرمایند که نه عزّت ظاهریش بر قرار خواهد ماند و نه ذلّت ظاهری اصحاب حضرتشان پایدار. این ذلّت ظاهری در راه حقّ و حقیقت نزد هر انسان واقعی فخرعزّت‌ها است. به عالی‌پاشا می‌فرمایند که بزودی غضب الهی او را احاطه خواهد کرد و عزّت و شوکت ظاهریش به باد خواهد رفت. حضرت بهاءالله همچنین در لوح مبارک معروف به فؤاد که به عنوان شیخ کاظم سمندر قزوینی از عاشقان دل خستۀ آن حضرت و از جاودانه‌های تاریخ بهائی نازل گشته است از ذلّت و عزل عالی‌پاشا اخبار فرموده‌اند، تاریخ شاهد است که چگونه غضب الهی صدراعظم عثمانی را احاطه نمود و معزول گشت و به خاک سیاه نشست.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه