تبعید از ادرنه به عکّا – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

تبعید از ادرنه به عکّا – بخش ۲
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

کشتی حامل حضرت بهاءالله و همراهان دو روز در لنگرگاه ازمیر توقّف نمود. پس از دو روز از آن لنگرگاه راهی اسکندریّه گردید و دو روز بعد بدانجا رسید. در اسکندریّه همۀ مسافران کشتی به کشتی بخار دیگری که آن هم اتریشی بود منتقل شدند. نا گفته پیداست که این انتقال برای پیران و کودکان خردسال در آن روزگار تا چه حدّ دشوار بوده است خصوصاً که ماموران عثمانی در نهایت خشونت رفتار می‌کرده‌اند. در آن احیان یارمحمّد نبیل‌زرندی معروف که قبلاً از وی یاد کرده‌ایم در زندان اسکندریّه محبوس بود. نبیل به علّت ایمان به حضرت بهاءالله در آغاز در قاهرۀ مصر به شرحی که مفصّل است زندانی گشت و از قاهرۀ مصر به زندان اسکندریّه انتقال یافت. اوقاتی که درزندان اسکندریّه بود از جریان تبعید حضرت بهاءالله به عکّا اطّلاعی نداشت و رابطه‌اش با جهان خارج از زندان به کلّی قطع شده بود. در آن زندان پزشکی از اهالی سوریّه نیز محبوس بود که به آئین حضرت مسیح اعتقاد داشت و از جماعت پروتستان بود. این پزشک که در تاریخ بهائی به فارس طبیب سوری (یعنی پزشک اهل سوریّه) معروف است بسیار تلاش نمود که نبیل زرندی را مسیحی کند …

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه