آخرین ایّام اقامت در ادرنه

Program Picture

پیک یزدان

آخرین ایّام اقامت در ادرنه
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

کمالات روحانی و رفتار حکیمانه و ملکوتی حضرت بهاءالله مردم و مسؤولان حکومت عثمانی را در شهر ادرنه چنان شیفتۀ آن حضرت نموده بود که در هر مجمع و موقعی به ذکر خیرشان اشتغال داشتند. محمّد پاشای قبرسی که قبلاً حدود چهارده ماه صدراعظم امپراتوری عثمانی بود در ایّام حکمرانی در ادرنه، ارادت شدیدی به حضرت بهاءالله یافت. پس از او سلیمان پاشا حکمران دیگر ادرنه که از جماعت قادریّه بود ارادت ورزید و مفتون کمالات روحانی آن حضرت گردید. تا نوبت به خورشید پاشا رسید وی در ایّام حکمرانی در ادرنه بی نهایت مفتون و مجذوب آن وجود محبوب بود. هر چه بد خواهان تلاش نمودند که در ارادت او به حضرت بهاءالله تزلزلی ایجاد نمایند توفیق نیافتند. هر روز بر ارادتش افزوده می‌گشت. به حضرت عبدالبهاء فرزند بزرگوار حضرت بهاءالله نیز بی‌نهایت ارادت یافت.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه