آثار حضرت بهاءالله‌ – کتاب ایقان نازله در بغداد – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله‌ – کتاب ایقان نازله در بغداد – بخش ۲
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله به منظور هدایت حاج سیّدمحمّد تاجر شیرازی دائی بزرگ حضرت باب و هر نفس دیگری که افتخار زیارت کتاب ایقان می‌یابد در آن کتاب توضیح می‌فرمایند که مظاهر الهیّه، رسولان الهی حقیقت واحدند که در هر زمان به نامی‌ ظاهر گشته‌اند. این نکته مستند به متون کتب مقدّس آسمانی است. به عبارت دیگر حضرت بهاءالله برای بیان این حقیقت به کتاب‌های آسمانی استناد فرموده‌اند. مظاهر الهیّه، رسولان الهی همه طلوع یک شمس‌اند یعنی طلوع یک خورشیدند. در این تمثیل و تشبیه، شمس، خورشید، مقام عظیم الوهیّت است. این شمس در هر زمان به اصطلاح هیئت قدیم در برجی طلوع می‌نماید. یک زمان در برج ابراهیمی‌ طالع گردید، زمان دیگر در برج موسوی. زمانی در ایران باستان این خورشید تابان از هستی حضرت اشو زرتشت پرتو افکن گشت و زمانی حضرت بودای جاودانه انوار الهی را به عالمیان عرضه داشت. در یک دور در برج عیسوی و در زمانی در برج احمدی (رسول اکرم) طلوع فرمود تا در این کور مقدّس که عالم انسانی به دو ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله مزیّن گشت. خورشید یک خورشید است که در بروج مختلف طالع گشته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه