آثار حضرت بهاءالله‌ – کتاب ایقان نازله در بغداد – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله‌ – کتاب ایقان نازله در بغداد – بخش ۱
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

این کتاب مهمترین اثر حضرت بهاءالله پس از کتاب اقدس است. کتاب ایقان حدود هجده سال پس از ظهور حضرت باب در بغداد و در پاسخ پرسش‌های حاج سیّد محمّد تاجر شیرازی دائی بزرگ آن حضرت یعنی حضرت باب نازل گردیده‌است. حضرت باب سه دائی داشتند. دائی وسط حاج سیّد علی تاجر شیرازی چند ماه پیش از شهادت حضرت باب همراه شش تن دیگر در طهران به علّت ایمان بدان حضرت به شهادت رسیدند. حاج سیّد محمّد دائی بزرگتر نیز به حضرت باب ارادت عجیب داشت و در آغاز ایشان را از اولیاء‌الله می‌شناخت ولیکن هرگز گمان نمی‌نمود که آن حضرت موعود جمیع کتاب‌های آسمانی‌اند و مقام حقیقی‌شان مقام مظهریّت کلیّه یعنی رسالت مستقله است. دائی کوچکتر حضرت باب حاج سیّد حسنعلی تاجر شیرازی در آغاز به حضرت باب مؤمن نبود و سال‌ها پس از شهادت آن حضرت به جرگۀ مؤمنین پیوست.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه