رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۲
۱۳ مرداد ۱۳۹۸

در این بیانات مبارکه حضرت بهاءالله می‌فرمایند که هفت وادی یا هفت مرتبه و یا هفت مرحله را می‌توان حتّی در آنی طیّ نمود. خصائص چنین سالکی در رسالۀ هفت وادی و طیّ ویژگی‌های هر وادی به اشاره و یا به تصریح آمده است.
وادی در لغت به معنای دَرَه یعنی زمین میان دو کوه است که آن را عموماً درّه می‌گوئیم. گوئی این سفر روحانی بر فراز هفت درّه است. بر فراز هفت سرزمین است. نخستین وادی، وادی طلب است. طلب در لغت به معنای درحول چیزی چرخیدن است به قصد وصول حتمی‌به آن. به معنای خواستن در تمام حالات و اوقات است. جستجوی سالک به منظور وصول به حقّ است. وصول به حقّیقت است. به فرمودۀ حضرت بهاءالله مرکب سالک در این وادی صبر است. می‌فرمایند‌:
«و مسافر در این سفر بی صبر به جائی نرسد و به مقصود واصل نشود و باید هرگز افسرده نگردد و اگر صد هزار سال سعی کند و جمال دوست نبیند پژمرده نشود»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه