شرح حیات و تعالیم حضرت باب – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

شرح حیات و تعالیم حضرت باب – بخش ۲
۰۵ مرداد ۱۳۹۸

منوچهر خان معتمدالدّوله حاکم اصفهان به حضرت باب مؤمن شد و آن حضرت را حدود چهار ماه در عمارت خصوصی خویش مسکن داد. پس از درگذشت معتمد حضرت باب به دستور حاج میرزا آقاسی صدراعظم محمّدشاه (و به ظاهر به خواست محمّدشاه) از اصفهان به سرزمین آذربایجان تبعید شدند. در آن اوقات جماعات کثیری از مردم ایران به هیجان آمده مشتاق زیارت حضرت باب و کسب آگاهی از ظهور حضرتشان بودند ولیکن پیشوایان اداری و مذهبی زمان تلاش فراوان نمودند که این امر انجام نیابد و حضرتشان درآذربایجان به حالت تبعید و درزندان به سر برند. امّا جوش و خروش مردمان بیش از آن بود. آتش عشق آن حضرت به دامان هزاران تن از ایرانیان پاک نهاد فتاد. از هر طبقه و صنف، پیر و جوان، مردان و زنان بر اثر زیارت آثار مبارکۀ آن حضرت به گروه مؤمنان پیوستند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه