پیدایش آیین بهائی – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

پیدایش آیین بهائی – بخش ۲
۰۱ مرداد ۱۳۹۸

حضرت باب که واجد مقام مظهریّت الهی بودند یعنی از سوی حقّ مقام رسالت به ایشان تفویض گردیده بود به وضع قواعدی پرداختند که حدّ متوسطّی بود میان قواعد دینی گذشته و تعالیم حضرت بهاءالله. اجازه بفرمائید در این خصوص ذکر یک تمثیل شود، مثالی آورده شود. حضرت بهاءالله نخستین بار در تاریخ روحانی عالم اصل وحدت رجال و نساء یعنی تساوی حقوق مردان و زنان را که مبتنی بر تعلیم اساسی آن حضرت، وحدت عالم انسانی، است به جهان بشری ارائه فرمودند. فرمودند:
«ذکور و اِناث در صقع واحد قائم»
یعنی مردان و زنان دارای حقوق و مقام مساوی‌‌اند. فرمودند که حقّ در این دور نورانی:
«فرق ما بین عباد و اماء را از میان برداشته و کلّ را در صقع واحد….مقرّ و مقام عطاء فرموده»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه