پیدایش آیین بهائی – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

پیدایش آیین بهائی – بخش ۱
۳۱ تیر ۱۳۹۸

همۀ ادیان الهی بشارت به طلوع عصری فرموده‌اند که در آن عصر عدالت واقعی و وحدت کامل عالم انسانی و صلح عمومی دائمی در جهان استقرار خواهد یافت. به اعتقاد بهائیان عالم حضرت بهاءالله مؤسّس دیانت جهانی بهائی برای تحقّق این آرمان‌ها در عصر بلوغ عالم انسانی ظاهر گشته‌اند. عصری که در تاریخ دین، فلسفه، علم و هنر بدیع و بی‌مثیل است.
در دهه‌های نخستین سدۀ سیزدهم هجری برابر با سال‌های آغازین سدۀ نوزدهم میلادی در زمانی که تعصّبات نژادی و مذهبی بیداد می‌نمود و غالب مردم جهان غرق در اوهام و خرافات واهی و جماعات گرسنه، ناآرام و بی‌شبان محروم از حقوق حقّۀ انسانی خویش بودند و ظلم و جور به اوج خود رسیده بود ولوله و شوری عظیم در جهان انسانی پدید گشت. صدها تن از عالمان دین و نفوس مخلص پاک نهاد به استناد آیات کتاب‌های مقدّس آسمانی به قرب ظهور موعود ملل و اقوام بشارت فرمودند، به گفتۀ دیگر آنان بشارت دادند که زمان تحقّق وعده‌های کتاب‌های آسمانی در خصوص ایجاد صلح پایدار در جهان انسانی فرا رسیده است و زود است که ملکوت خداوند بر سطح ارض استقرار یابد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه