پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران (بخش سوم)

خبرنگار
پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران (بخش سوم)
بهمن ۸, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه در بخش پایانی این گفتگو نگاه جامع و دقیقی داریم به بعد اخلاقی تعلیم و تربیت و پاره‌ای از مدل‌های آموزشی الهام گرفته از تعالیم آیین بهائی.

ثبت نام در خبرنامه