پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران (بخش دوم)

خبرنگار
پیش‌گامان و مروجان تعلیم و تربیت در ایران (بخش دوم)
بهمن ۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه نگاهی به اقدامات و فعالیت‌های پیروان آیین بهائی در راستای ترویج تعلیم و تربیت در ایران، از آغاز تاسیس این دیانت.

ثبت نام در خبرنامه