پیشنهاد

پیشنهاد

در برنامه‌ پيشنهاد، همون‌طور كه از اسمش پيداست، هر هفته يک پيشنهاد براتون داريم… كه می‌تونه هر چيزی باشه… یک فیلم، يک سريال، یک کتاب، یک بازی، یک فعالیت خاص، یک خوراکی… خلاصه هر چیز… البته اين پيشنهادها همه از طرف يک نفر نيست و از دوستان و همكاران راديو گرفته تا تک‌تکِ شما شنوندگان عزيز می‌تونيد در اين برنامه مشاركت كنيد.

در برنامه‌ پيشنهاد، همون‌طور كه از اسمش پيداست، هر هفته يک پيشنهاد براتون داريم… كه می‌تونه هر چيزی باشه… یک فیلم، يک سريال، یک کتاب، یک بازی، یک فعالیت خاص، یک خوراکی… خلاصه هر چیز… البته اين پيشنهادها همه از طرف يک نفر نيست و از دوستان و همكاران راديو گرفته تا تک‌تکِ شما شنوندگان عزيز می‌تونيد در اين برنامه مشاركت كنيد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر فصل‌ها

ثبت نام در خبرنامه