باملاحظه‌تر و مهربان‌تر باشیم

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

باملاحظه‌تر و مهربان‌تر باشیم
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

فرستنده‌ پیشنهاد این هفته، به ما پیشنهاد می‌کند که کمی بیشتر حواس‌مان را جمع کنیم و با آدم‌های دور و برمان، جانداران دیگر و در کل محیطِ زیست‌مان باملاحظه‌تر، مهربان‌تر و انسانی‌تر رفتار کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه