مراجعه مستمر به مشاور

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

مراجعه مستمر به مشاور
۰۲ دی ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته ما رو ترغیب میکنه که به صورت دائمی و مادام العمر با یک مشاور حرف بزنیم، و توضیح میده که مراجعه به مشاور فقط برای مشکلات و بیماری‌ها و اختلالات روحی – روانی نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه