با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم

Program Picture

پیشنهاد - فصل 1

با دخالت‌های بی‌مورد یکدیگر را اذیت نکنیم
۲۵ آذر ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته، پس از ذکر یک تجربه شخصی، نشان‌مان می‌دهد که دخالت بی‌‌جا در امور شخصی دیگران، چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند با حرف‌ها و نگاه‌ها و دخالت‌های بی‌موردمان، یکدیگر را اذیت نکنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه