ابزاری برای تمرین و تقویت ذهن

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

ابزاری برای تمرین و تقویت ذهن
۲۷ آبان ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته، وبسایتی رو بهمون پیشنهاد میده برای تمرین و تقویت مغز و ذهنمون؛ وبسایت lumosity.com که اپلیکیشن هم داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه