از دست چیزهای به‌ درد نخور خلاص شوید

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

از دست چیزهای به‌ درد نخور خلاص شوید
۲۰ آبان ۱۳۹۷

این هفته به شما پیشنهاد می‌‌کنیم که از دست چیزها، افکار، و حتی خاطرات اضافی خلاص بشید و دور و برتون، و روح و ذهنتون رو خلوت کنید، تا جا برای چیزهای جدیدتر و افکار و خاطرات بهتر باز بشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه