توجه بیشتر به بزرگترهای فامیل

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

توجه بیشتر به بزرگترهای فامیل
۱۵ مهر ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته یک پیشنهاد ساده و سرراست است که با لحنی دلنشین و صمیمی، موضوع مهمی را به ما یادآوری می‌کند و جزئیات خوبی را پیشنهاد می‌دهد: به بزرگترهای فامیل بیشتر توجه کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه