آشنایی با سبک زندگی مینیمال

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

آشنایی با سبک زندگی مینیمال
۲۵ شهریور ۱۳۹۷

در راستای مینیمالیسم و دوری از مصرف‌‌گرایی، زندگی خود را از اشیا اضافی خلوت، و در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که ارزشی را به زندگیتان اضافه می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه