تأسیس کتابخانه در مناطق محروم

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

تأسیس کتابخانه در مناطق محروم
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شمایی که دغدغه‌ کار فرهنگی و فعالیت‌های خیرخواهانه دارید پیشنهاد می‌کنیم که با تاسیس کتابخانه برای دانش‌آموزان مناطق محروم، به فرهنگ‌سازی در این مناطق کمک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه