جنبش پیاز و سیب زمینی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

جنبش پیاز و سیب زمینی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که هر سن و سالی که دارید، دوستانی داشته باشید که دو برابر شما سن دارند، و در صورت نیاز هوای این دوستان مسن‌تر از خودتان را داشته باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه