خدمات عام‌المنفعه

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

خدمات عام‌المنفعه
۲۹ مهر ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته یک پیشنهاد خیرخواهانه‌ کاملا عملی است که می توان آن را در این جمله خلاصه کرد که: بیایید خدمات عام‌المنفعه را به فعالیت‌های کوچک و قابل انجام تبدیل کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه