کتاب «خدا خنده را دوست دارد»

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

کتاب «خدا خنده را دوست دارد»
۰۳ تیر ۱۳۹۷

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که کتاب «خدا خنده را دوست دارد»، نوشته‌ ویلیام سیِرز را بخوانید. کتابی سرشار از لحظات خنده‌‌دار که گاهی هم باعث می‌شود اشک در چشمانتان جمع شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه