شاهنامه خوانی

پیشنهاد
شاهنامه خوانی
خرداد ۲۷, ۱۳۹۷

پيشنهاد اين هفته اطلاعات خوبی درباره شاهنامه‌ فردوسی به ما می دهد وبه ما يادآوری مي كند كه حكيم ابوالقاسم فردوسی، چطور با سرودن شاهنامه، زبان پارسي را زنده و پايدار نگه داشت. پيشنهادی كه نهايتاً ما را ترغيب مي كند كه اين یادگارِ جاودان از شکوه و عظمت ایران باستان را بخوانيم و از آن لذت ببريم.

ثبت نام در خبرنامه