شاهنامه خوانی

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

شاهنامه خوانی
۲۷ خرداد ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته اطلاعات خوبی درباره شاهنامه‌ فردوسی به ما می‌دهد و به ما یادآوری می‌کند که حکیم ابوالقاسم فردوسی، چطور با سرودن شاهنامه، زبان پارسی را زنده و پایدار نگه داشت. پیشنهادی که نهایتاً ما را ترغیب می‌کند که این یادگارِ جاودان از شکوه و عظمت ایران باستان را بخوانیم و از آن لذت ببریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه