پیشرفت و ترقی زنان

بولتن
پیشرفت و ترقی زنان
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

پیشرفت و ترقی زنان. درباره زنان و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف مثل خانواده، محیط کار، ورزش و یا هنر و سیاست خیلی شنیده یا خوانده‌ایم. این‌بار تهیه‌کنندگان بولتن بعضی از محدودیت‌ها یا توانایی‌های بالقوه زنان را موضوع برنامه‌های خود قرار داده‌اند. بولتن ۲۵ را بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه