پیام نوروز ۱۴۰۱

Program Picture
پیام نوروز ۱۴۰۱
فروردین ۱۰, ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای اشکان عنایتی، مهندس عمران و فعال اجتماعی

تاملی در پاره‌ای از مفاهیم و رهنمودهای پیام نوروز ۱۴۰۱ بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان کشور ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه