پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش ۲

Program Picture
پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش ۲
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

گفتگو با دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی – بخش 2.

شرح مختصری از پیام رضوان امسال بیت العدل اعظم، مروری بر فعالیت‌های سال‌های گذشته جامعه جهانی بهائی و نگاهی به آینده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه