پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش دوم

خبرنگار
پیام رضوان ۲۰۲۱ میلادی (۱۷۸ بدیع) – بخش دوم
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰

گفتگو با دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی شرح مختصری از پیام رضوان امسال بیت العدل اعظم، مروری بر فعالیت‌های سال‌های گذشته جامعه جهانی بهائی و نگاهی به آینده.

ثبت نام در خبرنامه